Din klageadgang.

Din klageadgang.
Sådan kan du klage, hvis dit barn bliver tvangsanbragt. 
Klagesystemet i tvangsanbringelsessager kan være en ”jungle” at finde rundt i. 

Min opgave er at vejlede og rådgive dig under hele forløbet til at træffe de rigtige beslutninger, herunder også hvorvidt du skal klage over en beslutning i Børne og unge-udvalget. 

Det øvrige klagesystem… 
Når Børne og Unge-udvalget har truffet en  beslutning, kan denne beslutning indbringes for Ankestyrelsen. 

Ankestyrelsen er den øverste administrative instans, der behandler klager over kommuners afgørelser / beslutninger. Ankestyrelsen har hjemme i Amaliegade i København.

Hvis kommunens Børne og Unge-udvalg har truffet en beslutning, som du ikke er enig i og / eller som jeg anbefaler dig, at vi påklager til Ankestyrelsen, kan dette ske inden for 4 uger efter Børne og Unge-udvalget har truffet beslutningen. 

Klagen skal fremsættes skriftligt, og du skal forvente, at vi herefter indkaldes til et møde i Ankestyrelsen, der foregår på samme måde som mødet i Børne og Unge-udvalget.
Vi vil sammen få lejlighed til at tale til Ankestyrelsens medlemmer.

Herefter vil Ankestyrelsen træffe afgørelse, og hele mødet forventes at vare ca. en times tid.

Hvis Ankestyrelsen ikke ændrer Børne og Unge-udvalgets beslutning, kan jeg på dine vegne indbringe sagen for Byretten, hvilket skal ske inden for 4 uger efter Ankestyrelsen har truffet afgørelse. 

Det er vigtigt at overholde fristerne, da du ellers forspilder dine muligheder for at blive hørt.

Sagsbehandlingen ved Ankestyrelsen er også gratis for dig. 

Domstolene kan efterfølgende prøve Ankestyrelsens afgørelse ved byretten, og kun i principielle sager, ved landsretten. Du har ret til at få dækket omkostningerne til advokat til disse retssager.


Kontakt

Ghiladi advokater


Mandag - torsdag: 9.00-16.00
fredag: 9.00-14.00


Vejle:
Havneparken 4, 3.sal 7100 Vejle


Telefon: 3841 4243

E-mail: info@ghiladi.dk

Kaehne Ghiladi