Fejl i sagsbehandlingen.

Fejl i sagsbehandlingen.
Vidste du?... 
At der hver dag anbringes 8 børn og unge.
12.565 børn og unge mellem 0 og 17 år er anbragt uden for forældrenes hjem. Heraf er 14 % tvangsanbragt. 

Teenagere bliver hyppigere anbragt end mindre børn, og der er ofte fejl i behandlingen af sager om anbragte børn og unge. 

Kommunerne skal inddrage udsatte børn i deres egen sag… 
Ankestyrelsen, der er den øverste administrative myndighed på sagsområdet, undersøgte i 2011, hvorvidt kommunerne inddrog de udsatte børn i deres egne sager. Dette viste, at kommunerne i 62 % af sagerne ikke overholdt regler og praksis fuldt ud. 
 
De hyppigste årsager til, at sagsbehandlingen ikke følger alle lovkrav er, at kommunen ikke udarbejder en børnefaglig undersøgelse, og at der ikke er udarbejdet en handleplan, før kommunen træffer en afgørelse. 

Herudover glemmer kommunerne ofte at indhente samtykke fra alle relevante parter i sagen.

Kommunerne følger ikke alle lovkrav, når de anbringer børn… 
En praksisundersøgelse fra december 2009 om anbringelse af børn og unge viste, at der i 63 % ud af 125 sager om anbringelse var mangler fra kommunens side. 

De hyppigste fejl var f.eks., at i 35 % af sagerne manglede kommunen at foretage en såkaldt § 50-undersøgelse af barnet og familien samt barnets skole, fritid og sundhed. 

I næsten halvdelen af de udarbejdede§ 50-undersøgelser blev disse ikke afsluttet inden for tidsfristen på 4 måneder. 

I 27 % af sagerne manglede der en handleplan for barnet, den unges tid på anbringelsesstedet.

Der er derfor god grund til at bruge en specialistadvokat til netop din sag, da tvangsanbringelsen af dit barn måske allerede på grund af en fejl fra kommunens side kan blive omstødt.

Kontakt

Ghiladi advokater


Mandag - torsdag: 9.00-16.00
fredag: 9.00-14.00


Vejle:
Havneparken 4, 3.sal 7100 Vejle


Telefon: 3841 4243

E-mail: info@ghiladi.dk

Kaehne Ghiladi